Ofte Stilte Spørsmål

Myter rundt Tectylbehandling

product_rangeDet er mange som er skeptisk til Tectylbehandling og tror den vil kapsle inn rust og gjøre ting verre. Mange tror også at en Tectylbehandling er et fellesbegrep der man sprøyter et eller annet tykt svart belegg på bilens understell. Dessverre er det mange ufaglærte personer som ”rustbeskytter” med alle mulige forskjellige produkt der ”Tectylbehandling” får skylden når ting ikke oppnår forventet resultat. Tectyl er som en produsent som lager produkt for å beskytte mot rust og ikke reparere for rust. Til sammenligning så vil husmaling beskytte godt mot råte men er ikke laget for å stoppe/fjerne det når det først har kommet.

De produktene vi bruker på bil har rustbremsende egenskaper (rustinhibitorer) men poenget er å behandle bilen før det kommer rust. Det er veldig viktig med godt grunnarbeid i forbindelse med en behandling og hvis det er rustangrep på bilen må den fjernes/stoppes og grunnes riktig før behandling. Hvis ikke, vil ikke en behandling være optimal og rusten kan fortsette skjult under beskyttelsen. Bilene bør behandles så ny som mulig, for best mulig resultat og lengst varighet.

4

Fakta rundt rustbeskyttelse på kjøretøy:

Alle biler har en viss form for rustbeskyttelse fra fabrikk.
Det er mange faktorer som bestemmer hvor god den beskyttelsen er, men i praksis er bil modellene nokså likt beskyttet. I bunn og grunn er det produksjonskostnader og miljøkrav som bestemmer hvor god beskyttelsen er i fra starten.

I utgangspunktet vil fabrikkene lage en bil som er tilpasset der de har størst volum i salget, som USA, mellom Europa og Asia der klimaet er mye tørrere (mindre vinter, mindre/ingen salting) og dermed ingen spesielle problemer med rust. Fabrikkene mener derfor at bilene er godt nok beskyttet. Volumet som selges i Norge er så lite at fabrikkene ikke tar hensyn til det i produksjonslinjen fordi det er fordyrende. Et par eksempler: Volkswagen selger ca. 25000 biler i Norge på et år og de produserer over 24000 biler i døgnet.

På en fabrikk i Øst-Europa sendes det ut ca. 2300 Fiat 500 hver dag, og Fiat har jo som kjent noen flere modeller på programmet.. Man må jo lure på hvor det blir av alle sammen..

Miljøkrav fra myndighetene har også gjort beskyttelsen dårligere, spesielt de siste 10-12 år.

De fleste biler har hatt og blir fortsatt beskyttet med sink (elektrostatisk kaldgalvanisering) som er i utgangspunktet er en god måte og rustbeskytte stål på. Men sink er et tungmetall som er skadelig for miljøet, og derfor må fabrikken redusere mengden. Gjennomsnittlig tykkelse på galvaniseringen er mellom 8 – 12 my. (1000 my er 1 mm)

Man går også mer over til vannbaserte og løsemiddelfrie grunninger / lakker som er svakere enn før.

Samtidig med svakere beskyttelse fra fabrikk, ser vi at klimaet i Norge har blitt fuktigere og bruken av salt øker da det brukes saltlake til støvbinding året gjennom. De siste årene spesielt i de større byene, ser vi også en økning av dieselbiler / tungtrafikk. Dieselmotorer slipper ut svovel i eksosen som legger seg i veibanen og blander seg med salt/fuktighet, dette skaper svovelsyre som er utrolig korrosivt. (På Island har man store utfordringer med rust på bilene p.g.a svovel fra vulkaner) Det blir selvfølgelig mye svakere her men det kommer i tillegg til alt det andre.

På bakgrunn av våre klimatiske forhold som gir stor slitasje på bilenes understell, anbefaler vi at alle biler i Norge får en ekstra rustbeskyttelse i tillegg til det som er gjort i fra fabrikk. Gjør gjerne dette når bilen er så ny som mulig, da vil effekten og varigheten holde seg lenger.

2

Hva er Tectyl?

Det var oljeselskapet Valvoline Oil som fikk i oppdrag av det amerikanske forsvaret å lage et stoff som hadde penetrerende, fuktfortrengende og rustbeskyttende egenskaper i forbindelse med korrosjon i ubåter..!  Dette var på tredve-tallet og Valvoline kom opp med et produkt som de kalte for Tectyl.

Tectyl er i dag skilt ut som et eget selskap og lager over 150 forskjellige produkter som er tilpasset de forskjellige markeder. ( Bilindustri, etter marked, offshore, industri, etc.).

Alle produktene heter Tectyl men de nummereres alt etter type/egenskaper og hva de skal brukes til. Det finns tykke, tynne, blanke, vannbaserte, voksbaserte etc. ( Tectyl har også en olje som heter Tectyl15w-30 spesialolje som brukes på kjøretøy som står lenge på lager, typisk mobiliserings lager til forsvaret, for å unngå korrosjon inne i motoren).

Så det er viktig med riktig produkt på riktig plass.

Det er mange myter rundt Tectyl og Tectylbehandling men i grove trekk så er Tectyl i utgangspunktet laget for å beskytte mot rust og ikke reparere for rust. Til sammenligning så vil husmaling beskytte godt mot råte men ikke laget for å stoppe/fjerne det når det først har kommet. De produktene vi bruker på bil har rustbremsende egenskaper (rustinhibitorer) men poenget er å behandle bilen før det kommer rust. Hvis det er rustangrep på bilen må den fjernes/stoppes før behandling ellers vil ikke en behandling være optimal og rusten kan fortsette under behandlingen.

8899

Litt rundt andre alternativer

Det finns flere aktører som holder på med rustbeskyttelse og de anerkjente produsentene (Tectyl, Mercasol, Dinitrol, Teroson) lager alle produkter som er tilpasset bilene i forhold til kompatibilitet med originale produkter, godkjenninger, krav fra fabrikkene osv.

Man kan forvente omtrent like god beskyttelse av disse produktene så lenge jobben blir fagmessig utført.

Kombinasjonen mellom kvaliteten på mannen som gjør jobben og kvaliteten på produktet er det som bestemmer sluttresultatet.

Budskapet er riktig produkt til riktig plass, det er viktig å bruke produkter som er utviklet spesielt for rustbeskyttelse. Tectyl forsker og tester mye i samarbeid med bilfabrikkene og resultatet av dette er produkter som er mest optimal for den jobben som skal gjøres.

Er det noe annet du lurer på eller synes noe er uklart, er det selvfølgelig bare å ta kontakt.